Enquête oud-studenten Geschiedenis UGent


Beste historicus/historica

Wie als student ooit de vraag kreeg wat je (“in godsnaam!”) met geschiedenis kan doen, weet dat het antwoord op die vraag meervoudig is. Historici van onze opleiding komen terecht op heel uiteenlopende en vaak onverwachte plekken. Met deze enquête willen we een overzicht creëren van de vele sectoren waarin UGent-historici actief zijn. Dit doen we niet alleen om huidige en toekomstige studenten te informeren, maar ook omdat we in 2022 de 75ste verjaardag van de alumniwerking van de opleiding vieren. Hoog tijd dus om zicht te krijgen op de inspirerende trajecten die jullie afleggen.

We richten ons hierbij vooral op de afgestudeerden van de laatste 15 jaar, maar ook tot oudere afgestudeerden van wie de professionele situatie de laatste 10 jaar veranderd is.

Later in het voorjaar van 2022 volgt een bevraging van de Centrale Alumnidienst van de UGent. Deze geanonimiseerde bevraging verschilt van deze enquête qua scope: waar zij peilen naar meer algemene ervaringen aan de UGent, peilen wij naar wat specifiek is aan de opleiding geschiedenis.

Alvast bedankt,

De Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) i.s.m. de Opleiding Geschiedenis

 

Statement gegevensbescherming

Voor dit onderzoek over uw loopbaantraject als alumnus/a in de geschiedenis van de UGent kan OSGG, de vereniging van Oud-Studenten Geschiedenis Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent, osgg@ugent.be), uw persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens worden verwerkt volgens ons privacybeleid dat u kan raadplegen op onze website (www.osgg.be). Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van OSGG op dit vlak kent en begrijpt. 

Uw persoonsgegevens worden in dit verband uitsluitend door OSGG verwerkt voor onderzoeksdoeleinden, met het oog op het voorbereiden van statistische analyses, evaluaties, studies en rapporten, waarbij wij uw gegevens als netwerk-organisatie niet-geanonimiseerd bewaren maar niet zullen verspreiden. Indien uw gegevens toch worden vermeld, zal dat enkel gebeuren na uw expliciete toestemming. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op osgg@ugent.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).