Ethische vragen rond uw elektronisch medisch dossier: Enquête studie


Waarover gaat deze studie?


Uw dokter noteert uw medische informatie in uw elektronisch medisch dossier op de computer. Zo kunnen medische gegevens gedeeld worden tussen verschillende zorgverleners. Er zijn plannen om ook patiënten toegang tot deze medische informatie op de computer te geven. We vinden het heel belangrijk om uw mening hierover te kennen, van bij de start.

Misschien denkt u: “ik weet daar niets over” of heeft u geen ervaring met uw elektronisch medisch dossier. Dat is geen probleem: we willen via eenvoudige vragen en enkele heel korte beschrijvingen van patiënten te weten komen hoe u hierover denkt of hoe u zou reageren. Alleen zo kunnen we de mening van alle patiënten laten meetellen.


Daarom willen wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer vijftien minuten duren.
Het doel van deze studie is om de visie van patiënten te leren kennen. Zo kunnen we rekening houden met u als patiënt.

Deze studie wordt uitgevoerd door twee onderzoekers van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, onder leiding van Prof. Dr. Ignaas Devisch. Ze werd goedgekeurd en verzekerd door een onafhankelijke commissie voor medische ethiek verbonden aan het UZ Gent.

Uw deelname aan deze studie

Het staat u volkomen vrij om deel te nemen of niet. U kunt weigeren de vragenlijst in te vullen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven. Uw weigering zal geen invloed hebben op uw behandeling bij de dokter. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw anonimiteit aldus verzekerd zijn. Deze vragenlijst verloopt volledig anoniem: er worden geen persoonsgegevens verzameld waarmee u kan geïdentificeerd worden.

Als u toestemt om deel te nemen, vragen we u de enquête op de volgende pagina’s in te vullen. Zoals vereist door de experimentenwet van 07/05/2004 werd er voor deze studie een verzekering afgesloten.

Deze studie biedt geen medisch of ander voordeel voor uzelf, maar de bekomen resultaten kunnen leiden tot een betere medische dienstverlening. Als u aanvullende informatie wenst over de studie of over uw rechten en plichten, kunt u op elk ogenblik contact opnemen met:

Onderzoekers: Moerenhout Tania: tania.moerenhout@ugent.be 

                        Cooreman Laetitia: laetitia.cooreman@ugent.be